Welkom

Door mijn werkzaamheden voor het funderingsloket Rotterdam kan ik momenteel geen opdrachten aannemen van huiseigenaren die binnen de gemeente Rotterdam wonen. Voor vragen/informatie over funderingsproblemen kunt u contact opnemen met het funderingsloket of met KCAF.

De aanpak van funderingsproblemen is complex en kostbaar. Daarnaast ervaren veel huiseigenaren funderingsherstel als ingrijpend. U bent daarom gebaat bij een zorgvuldige aanpak. Ik kan u hierbij helpen. Op de wijze die bij u en uw situatie past.

Samen werken aan een stevige fundering!

Over mij

In 2011 kreeg ik te maken met funderingsproblemen. Na funderingsonderzoek bleek dat elk pand in mijn blok (32 woningen) acuut moest worden voorzien van een nieuwe fundering. Dat was een ingrijpend proces; niet alleen op technisch en financieel vlak. Gedurende 3,5 jaar heb ik hiervan de coördinatie uitgevoerd, van funderingsonderzoek tot en met funderingsherstel.

Inmiddels heb ik veel huiseigenaren kunnen ondersteunen met hun funderingsprobleem. Ik heb alles in huis om voor u een onafhankelijke, deskundige, betrouwbare procesbegeleider en adviseur te zijn. Behalve actuele kennis, ruime ervaring en relevante vaardigheden, beschik ik over een uitgebreid netwerk van funderingsdeskundigen. U mag er dan ook op vertrouwen dat ik alles in het werk stel om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij de aanpak van uw funderingsprobleem. ~ Martine Coevert


 • Procesbegeleider
  Procesbegeleiding bij de aanpak van funderingsproblematiek. Eerste aanspreekpunt bewoners, aannemers, gemeente, onderzoeksbureaus e.a. Organiseren en voorzitten van bewoners- en voorlichtingsavonden. VvE-begeleiding. Proces- en voortgangsbewaking. Oog en aandacht voor het (psycho)sociale aspect van de problematiek. Niet gebonden aan kantoortijden en erkend door Gemeente Rotterdam.
 • Voorlichter/adviseur aanpak funderingsproblematiek
  O.a. verstrekken van advies en informatie over de aanpak van funderingsproblematiek. Ondersteuning bij het voorkomen van juridische conflicten binnen VvE/bouwkundige eenheid. Geven van presentaties aan o.a. overheid, bewoners, marktpartijen. Aanspreekpunt voor media. Verbindingen leggen tussen partijen. Bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en (vanuit overheidswege) oplossingsbereidheid van de funderingsproblematiek. Crisiscoördinatie bij ontruiming. Uitvoeren van opdrachten met funderingsproblematiek als primair aandachtsveld. Doorverwijzen voor inhoudelijk bouwtechnisch advies.
 • Secretaris / dagelijks bestuur van KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek)
  KCAF zorgt voor het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak van preventie van funderingsproblemen. Daarnaast fungeert KCAF als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Samenwerking vindt plaats met onder andere kennisinstituten, brancheorganisaties, onderwijsinstanties, marktpartijen en wetenschappelijke instellingen.
 • Mede-initiatiefnemer pilot “Goed Gefundeerd!”
  Samen met KCAF initiëren en begeleiden van de pilot “Goed Gefundeerd!”. In deze pilot in het Rotterdamse Kleiwegkwartier wordt onderzoek gedaan naar wijkgerichte aanpak van funderingsproblematiek. Behalve het uitvoeren van funderingsonderzoek wordt ook aandacht besteed aan o.a. monitoring, grondwaterproblematiek, innovatie en vervolgpilots binnen deze pilot. Opdrachtgevers zijn bewoners, KCAF, gemeente Rotterdam en ministerie van BZK.
 • Coördinator funderingsherstel Lisbloemstraat 4-40
  Coördinatie/procesbegeleiding aanpak funderingsproblematiek in mijn eigen bouwblok (bouweenheid bestaande uit 19 funderingen, 23 huiseigenaren, 32 huishoudens). Communicatie met huiseigenaren met het doel als bouweenheid funderingsonderzoek te verrichten en vervolgens funderingsherstel. Communicatie met derden, zoals overheid, onderzoeks- en begeleidingsbureaus, juristen, aannemers, belangenverenigingen, SVn, nutsbedrijven, etc. Planning en voortgangsbewaking. Communicatie met gemeente Rotterdam over financiële regeling funderingsherstel en bij stagnatie. Contactpersoon aannemer.

Contact en aanpak

Door mijn werkzaamheden voor het funderingsloket Rotterdam kan ik momenteel geen opdrachten aannemen van huiseigenaren die binnen de gemeente Rotterdam wonen. Voor vragen/informatie over funderingsproblemen kunt u contact opnemen met het funderingsloket of met KCAF.

Mijn aanpak

Alles is altijd bespreekbaar en ik maak niets mooier dan het is. Dat vind ik belangrijk: openheid en duidelijkheid want de aanpak van funderingsproblemen is al complex genoeg. Ik ben niet gebonden aan kantoortijden zodat ik me kan aanpassen aan uw agenda. Daarnaast weet ik als geen ander hoe het is om funderingsproblemen aan te pakken. Ik heb het hele proces zelf meegemaakt en heb al veel huiseigenaren kunnen ondersteunen bij de aanpak van hun funderingsprobleem.

Zoekt u dus een betrouwbare en betrokken funderingsdeskundige om u bij te staan bij de aanpak van uw funderingsproblemen? Dan bent u bij mij gegarandeerd aan het juiste adres.

Procesbegeleiding of bemiddeling
Heeft u procesbegeleiding of bemiddeling nodig, dan kom ik allereerst langs om kennis te maken. Uiteraard kost u dat niets. We nemen de situatie door, bespreken welke aanpak mogelijk is en wat uw wensen zijn. Ziet u in mij uw procesbegeleider of bemiddelaar, dan stuur ik u een inschatting van de kosten inclusief een plan van aanpak.

Advies
Als u advies wenst over de aanpak van funderingsproblemen, dan bespreken we eerst vrijblijvend uw situatie. Vervolgens beoordelen we samen of ik u hierbij kan helpen. Misschien heeft u meer baat bij een andere deskundigheid, zoals een advocaat, een bouwkundige of een onderzoeksbureau. Als ik u zelf van dienst kan zijn, dan geef ik u een kostenindicatie met een voorstel voor de aanpak.

Voorlichting, presentaties, opinie, etc.
Voor voorlichting, presentaties, opinie en andere zaken die gelinkt zijn aan funderingsproblemen, kunt u contact met mij opnemen.

Om met mij in contact te komen kunt u mij bellen op 06-12306355 of onderstaand contactformulier invullen.


Funderingsherstel

Funderingsherstel is geen enkelvoudige activiteit. Het is “het geheel van meerdere processtappen die moeten leiden tot de oplevering van een nieuwe fundering ter behoud van de woning”. Er komt dus meer bij kijken dan de keuze voor een aannemer en de wijze van funderingsherstel.

De aspecten van funderingsherstel

Voordat de aannemer aan het werk kan, moet u over allerlei zaken hebben nagedacht. Bijvoorbeeld over de omvang van de bouwkundige eenheid, het uitvoeren van funderingsonderzoek of monitoring, bloksgewijze aanpak, een programma van eisen, de financiering, directievoering, etc. Ook woningverbetering (bijvoorbeeld een kelder) of energiebesparende maatregelen zijn zaken om over na te denken. Voor het technische aspect van funderingsherstel werk ik samen met diverse ervaren bouwkundigen. Een bouwkundige stelt samen met u het programma van eisen op en zorgt voor het offertetraject. Als u dat wenst kan hij ook de directievoering verzorgen tijdens de werkzaamheden.

 Samenwerking met buren

Als u funderingsherstel gaat uitvoeren kan er sprake zijn van mandeligheid; gemeenschappelijk eigendom met uw buren. Bijvoorbeeld een woningscheidende muur. Zonder toestemming van de buren of machtiging van een rechter mag u geen werkzaamheden uitvoeren aan mandelige zaken.
Hier leest u meer over mandeligheid en funderingsherstel.

Procesbegeleiding

Waarom procesbegeleiding

Bij de aanpak van funderingsproblemen komt veel meer kijken dan het vinden van een financieringsmogelijkheid voor het oplossen van een technisch probleem. U kunt te maken krijgen met mandeligheid, een slapende VVE, een beperkt uitgevoerd funderingsonderzoek, buren die niet mee willen of kunnen doen, conflicten in het blok, etc. Hoe weet u wat uw rechten en plichten zijn en welke oplossingsrichtingen er liggen?

Impact

Daarnaast hebben funderingsproblemen een grote impact op de persoonlijke levens van eigenaren. Hierdoor hebben eigenaren hun eigen agenda en hun eigen tempo. Dit kan tot stagnatie van de aanpak leiden. In elk blok komt dit voor. Op deze website leest u enkele persoonlijke ervaringen van eigenaren.

Procesbegeleider

Een procesbegeleider is er om u te ondersteunen en te ontzorgen gedurende het proces. Bijvoorbeeld door het bewaken van de voortgang en beslismomenten, hulp bij het financieringsvraagstuk, meedenken over de gezamenlijke aanpak met uw buren en tips over praktische zaken. Een procesbegeleider informeert u ook over regelingen en kan u in verbinding brengen met andere deskundigen en betrokken partijen.

Een procesbegeleider ontzorgt u bij de aanpak van uw funderingsprobleem en zorgt ervoor dat u zelf de regie houdt.

Samenwerking

Omdat ik een breed netwerk heb, bestaande uit alle relevante partijen, kan ik u goed ondersteunen bij de aanpak van uw funderingsproblemen.

Mijn contacten bestaan zoal uit: huiseigenaren, KCAF, gemeenten, diverse organisaties die procesbegeleiding en bouwbegeleiding verrichten, onderzoeksbureaus, aannemers, nutsbedrijven, advocaten, notarissen, makelaars, taxateurs, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Vereniging Eigen Huis, media, etc. Daarnaast onderhoud ik contacten met de lokale en landelijke politiek om funderingsproblematiek nog meer onder de aandacht te brengen.