Mijn hart ligt onder uw woning

Wilt u meer weten over funderingsproblemen, funderingsonderzoek, funderingsherstel en de aanpak hiervan? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Voor informatie, advies, voorlichting, beleid, bemiddeling, procesbegeleiding, bewonerscommunicatie en meer.

U kunt mij bellen op 06-12306355 of mailen.

Hartelijke groet,
Martine Coevert

De aanpak van funderingsproblemen is ingewikkeld, kostbaar, tijdrovend en ingrijpend.

Het is daarom belangrijk dat u hierover goed geïnformeerd bent.

Over mij

In 2011 kreeg ik opeens te maken met funderingsproblemen. Met alle 32 woningen in het blok lieten we funderingsonderzoek doen. De uitkomst was dat elke woning in het blok met spoed een nieuwe fundering moest krijgen. Ik vond dat erg ingrijpend. Vanwege de enorme kosten maar ook door het ingewikkelde en langdurige proces om tot funderingsherstel te komen. Het hele traject heb ik gecoördineerd. Sindsdien help ik andere huiseigenaren, marktpartijen en overheden met de aanpak van funderingsproblemen.

Hieronder leest u een samenvatting van mijn achtergrond en ervaring.


 • Adviseur
  Advies over de integrale aanpak van funderingsproblemen. Voorlichting, presentaties en informatiebijeenkomsten.
 • Projectleider funderingsproblematiek
  Projectleider van diverse projecten waarbij wijkgericht bloksgewijs funderingsonderzoek wordt uitgevoerd, in opdracht van de gemeente Rotterdam. In deze projecten wordt door de gemeente Rotterdam samengewerkt met particuliere huiseigenaren, verhuurders, corporaties, marktpartijen, KCAF en diverse afdelingen van de gemeente.
 • Procesbegeleider
  Procesbegeleiding bij de aanpak van funderingsproblemen. Eerste aanspreekpunt voor bewoners, aannemers, gemeente, onderzoeksbureaus, etc. Organiseren en voorzitten van bewoners- en voorlichtingsavonden. Samen met de eigenaren oplossingen zoeken voor de financierbaarheid van funderingsherstel. Voorkomen van stagnatie en conflicten binnen de bouweenheid. VvE-begeleiding. Proces- en voortgangsbewaking. Met oog en aandacht voor de belangen en gevoelens van de huiseigenaren.
 • 2014-2017: Secretaris / lid dagelijks bestuur van Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek
  KCAF zorgt voor het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak van preventie van funderingsproblemen. Daarnaast fungeert KCAF als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Samenwerking vindt plaats met onder andere overheden, kennisinstituten, brancheorganisaties, onderwijsinstanties, marktpartijen en wetenschappelijke instellingen.
 • 2014-2016: Mede-initiatiefnemer en mede-opdrachtgever pilot “Goed Gefundeerd!”
  Samen met KCAF initiëren en begeleiden van de pilot “Goed Gefundeerd!”. In deze pilot in het Rotterdamse Kleiwegkwartier is onderzoek gedaan naar wijkgerichte aanpak van funderingsproblematiek. Behalve het uitvoeren van funderingsonderzoek werd ook aandacht besteed aan o.a. monitoring, grondwaterproblematiek en innovatie. Uit deze pilot zijn diverse vervolgpilots opgezet in het gebied. Opdrachtgevers waren bewoners, KCAF, gemeente Rotterdam en ministerie van BZK.
 • 2011-2014: Coördinator funderingsaanpak Lisbloemstraat 4-40
  Coördinatie/procesbegeleiding aanpak funderingsproblematiek in mijn eigen bouwblok (bouweenheid bestaande uit 19 funderingen, 23 huiseigenaren, 32 huishoudens). Communicatie met huiseigenaren met het doel als bouweenheid funderingsonderzoek te verrichten en vervolgens funderingsherstel. Communicatie met derden, zoals overheid, onderzoeks- en begeleidingsbureaus, juristen, aannemers, belangenverenigingen, SVn, nutsbedrijven, etc. Planning en voortgangsbewaking. Communicatie met gemeente Rotterdam over financiële regeling funderingsherstel en bij stagnatie. Contactpersoon aannemer.

Contact en aanpak

Mijn werkwijze

Alles is altijd bespreekbaar. Dat vind ik belangrijk: openheid en duidelijkheid want de aanpak van funderingsproblemen is al ingewikkeld genoeg. Ik ben niet gebonden aan kantoortijden zodat ik me kan aanpassen aan elke agenda. Daarnaast heb ik een uitgebreid netwerk met funderingsdeskundigen. Dus als u een andere deskundigheid nodig heeft, dan kan ik u altijd doorverwijzen.

Zoekt u een betrouwbare, veelzijdige en betrokken funderingsdeskundige? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Ik kom graag met u in contact. U kunt mij bellen op 06-12306355 of u kunt onderstaand contactformulier invullen.


Funderingsherstel

Funderingsherstel is noodzakelijk als de fundering dusdanig is aangetast dat de fundering binnen afzienbare tijd onvoldoende draagvermogen heeft. De aanpak van funderingsproblemen is een ingrijpend, ingewikkeld en langdurig proces. De kosten liegen er niet om: gemiddeld € 50.000,- per woning. En als de buren in het bouwblok niet kunnen of willen meewerken, dan wordt het een langdurig en soms ook vervelend traject. De schade kan hierdoor toenemen en dus de kosten ook. Een procesbegeleider kan hierbij uitkomst bieden

De aspecten van funderingsherstel

Voordat het funderingsherstel begint, moet u over allerlei zaken hebben nagedacht. Bijvoorbeeld over de omvang van de bouwkundige eenheid, een programma van eisen, de financiering, directievoering, etc. Ook woningverbetering (bijvoorbeeld een kelder) of energiebesparende maatregelen zijn zaken om over na te denken. Voor het technische aspect van funderingsherstel werk ik samen met diverse ervaren bouwkundigen. Een bouwkundige stelt samen met u het programma van eisen op en zorgt voor het offertetraject. Als u dat wenst kan hij ook de directievoering verzorgen tijdens de werkzaamheden.

 Samenwerking met buren

Als u funderingsherstel gaat uitvoeren kan er sprake zijn van mandeligheid; gemeenschappelijk eigendom met uw buren. Bijvoorbeeld een woningscheidende muur. Zonder toestemming van de buren of machtiging van een rechter mag u geen werkzaamheden uitvoeren aan mandelige zaken.
Hier leest u meer over mandeligheid en funderingsherstel.

Procesbegeleiding

Waarom procesbegeleiding

Bij de aanpak van funderingsproblemen komt veel meer kijken dan het vinden van een financieringsmogelijkheid voor het oplossen van een technisch probleem. U kunt te maken krijgen met mandeligheid, een slapende VVE, een beperkt uitgevoerd funderingsonderzoek, buren die niet mee willen of kunnen doen, conflicten in het blok, etc. Hoe weet u wat uw rechten en plichten zijn en welke oplossingsrichtingen er liggen?

Impact

Daarnaast hebben funderingsproblemen een grote impact op de persoonlijke levens van eigenaren. Hierdoor hebben eigenaren hun eigen agenda en hun eigen tempo. Dit kan tot stagnatie van de aanpak leiden. In elk blok komt dit voor. Op deze website leest u enkele persoonlijke ervaringen van eigenaren.

Procesbegeleider

Een procesbegeleider is er om u te ondersteunen en te ontzorgen gedurende het proces. Bijvoorbeeld door het bewaken van de voortgang en beslismomenten, hulp bij het financieringsvraagstuk, meedenken over de gezamenlijke aanpak met uw buren en tips over praktische zaken. Een procesbegeleider informeert u ook over regelingen en kan u in verbinding brengen met andere deskundigen en betrokken partijen.

Een procesbegeleider ontzorgt u bij de aanpak van uw funderingsprobleem en zorgt ervoor dat u zelf de regie houdt.

Samenwerking

Omdat ik een breed netwerk heb, bestaande uit alle relevante partijen, kan ik u goed ondersteunen bij de aanpak van uw funderingsproblemen.

Mijn contacten bestaan zoal uit: huiseigenaren, KCAF, gemeenten, diverse organisaties die procesbegeleiding en bouwbegeleiding verrichten, onderzoeksbureaus, aannemers, nutsbedrijven, advocaten, notarissen, makelaars, taxateurs, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Vereniging Eigen Huis, media, etc. Daarnaast onderhoud ik contacten met de lokale en landelijke politiek om funderingsproblematiek nog meer onder de aandacht te brengen.