Funderingsproblemen

Wilt u meer weten over funderingsproblemen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Informatie, advies, voorlichting, beleid, bemiddeling, procesbegeleiding, bewonerscommunicatie en meer.

Wilt u direct contact? Dan kunt u mij bellen of mailen.

Hartelijke groet,
Martine Coevert

De aanpak van funderingsproblemen is complex, kostbaar, tijdrovend en ingrijpend.

Het is daarom belangrijk dat u beschikt over juiste, tijdige en volledige informatie.

Over mij

In 2011 kreeg ik te maken met funderingsproblemen. Na funderingsonderzoek bleek dat alle 32 woningen in mijn blok met spoed moesten worden voorzien van een geheel nieuwe fundering. Dat was een ingrijpend, ingewikkeld en langdurig proces. Dit hele traject heb ik gecoördineerd. Sindsdien ondersteun ik huiseigenaren, marktpartijen en overheden bij de aanpak van funderingsproblemen.

Behalve mijn grote betrokkenheid met de funderingsproblematiek en mijn hieraan gerelateerde brede kennis en ervaring, maak ik ook deel uit van een uitgebreid netwerk van funderingsdeskundigen. Al met al genoeg redenen om met elkaar in contact te komen als u een betrouwbare funderingsdeskundige zoekt.

Hieronder leest u een samenvatting van mijn achtergrond en ervaring.


 • Adviseur aanpak funderingsproblematiek
  O.a. verstrekken van advies en informatie over de aanpak van funderingsproblematiek, zowel bij funderingsonderzoek als funderingsherstel. Voorkomen van juridische conflicten binnen VvE/bouweenheid. Verzorgen van voorlichting en presentaties aan o.a. overheid, bewoners en marktpartijen. Aanspreekpunt voor media. Verbindingen leggen tussen alle betrokken en relevante partijen. Bijdragen aan het vergroten van de zichtbaarheid en oplossingsbereidheid van de funderingsproblematiek. Lobbyist. Crisiscoördinatie bij ontruiming. Uitvoeren van diverse opdrachten met funderingsproblematiek als primair aandachtsveld.
 • Projectleider funderingsproblematiek
  Projectleider van diverse projecten waarbij wijkgericht en bloksgewijs funderingsonderzoek wordt uitgevoerd, in opdracht van de gemeente Rotterdam. In deze projecten wordt samengewerkt met particuliere huiseigenaren, verhuurders, corporaties, marktpartijen, KCAF en diverse afdelingen van de gemeente Rotterdam.
 • Procesbegeleider
  De volledige procesbegeleiding bij de aanpak van funderingsproblemen (funderingsonderzoek en funderingsherstel). Eerste aanspreekpunt voor bewoners, aannemers, gemeente, onderzoeksbureaus, etc. Organiseren en voorzitten van bewoners- en voorlichtingsavonden. Samen met de eigenaren oplossingen zoeken voor de financierbaarheid van funderingsherstel. Voorkomen van stagnatie en conflicten binnen de bouweenheid. VvE-begeleiding. Proces- en voortgangsbewaking. Ook oog en aandacht voor het (psycho)sociale aspect van de problematiek.
 • Secretaris / lid dagelijks bestuur van KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek)
  KCAF zorgt voor het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis rond de aanpak van preventie van funderingsproblemen. Daarnaast fungeert KCAF als nationaal funderingsloket voor alle vragen rond deze problematiek. Van funderingsonderzoek tot funderingsherstel, van aanpak tot financiering, van preventie tot innovatie. Samenwerking vindt plaats met onder andere overheden, kennisinstituten, brancheorganisaties, onderwijsinstanties, marktpartijen en wetenschappelijke instellingen.
 • Mede-initiatiefnemer pilot “Goed Gefundeerd!”Samen met KCAF initiëren en begeleiden van de pilot “Goed Gefundeerd!”. In deze pilot in het Rotterdamse Kleiwegkwartier is onderzoek gedaan naar wijkgerichte aanpak van funderingsproblematiek. Behalve het uitvoeren van funderingsonderzoek werd ook aandacht besteed aan o.a. monitoring, grondwaterproblematiek en innovatie. Uit deze pilot zijn diverse vervolgpilots opgezet in het gebied. Opdrachtgevers waren bewoners, KCAF, gemeente Rotterdam en ministerie van BZK.
 • Coördinator funderingsaanpak Lisbloemstraat 4-40
  Coördinatie/procesbegeleiding aanpak funderingsproblematiek in mijn eigen bouwblok (bouweenheid bestaande uit 19 funderingen, 23 huiseigenaren, 32 huishoudens). Communicatie met huiseigenaren met het doel als bouweenheid funderingsonderzoek te verrichten en vervolgens funderingsherstel. Communicatie met derden, zoals overheid, onderzoeks- en begeleidingsbureaus, juristen, aannemers, belangenverenigingen, SVn, nutsbedrijven, etc. Planning en voortgangsbewaking. Communicatie met gemeente Rotterdam over financiële regeling funderingsherstel en bij stagnatie. Contactpersoon aannemer.

Contact en aanpak

Mijn aanpak

Alles is altijd bespreekbaar en ik maak niets mooier dan het is. Dat vind ik belangrijk: openheid en duidelijkheid want de aanpak van funderingsproblemen is al complex genoeg. Ik ben niet gebonden aan kantoortijden zodat ik me kan aanpassen aan elke agenda. Daarnaast weet ik als geen ander hoe het is om funderingsproblemen aan te pakken. Ik heb het hele proces zelf meegemaakt en heb al veel huiseigenaren kunnen ondersteunen bij de aanpak van hun funderingsprobleem.

Zoekt u dus een betrouwbare en betrokken funderingsdeskundige om u bij te staan bij de aanpak van uw funderingsproblemen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres.

Procesbegeleiding of bemiddeling
Heeft u procesbegeleiding of bemiddeling nodig, dan kom ik allereerst langs om kennis te maken. Uiteraard kost u dat niets. We nemen de situatie door, bespreken welke aanpak mogelijk is en wat uw wensen zijn. Ziet u in mij uw procesbegeleider of bemiddelaar, dan stuur ik u een inschatting van de kosten inclusief een plan van aanpak.

Advies
Als u advies wenst over de aanpak van funderingsproblemen, dan bespreken we eerst vrijblijvend uw situatie. Vervolgens beoordelen we samen of ik u hierbij kan helpen. Misschien heeft u meer baat bij een andere deskundigheid, zoals een advocaat, een bouwkundige of een onderzoeksbureau. Als ik u zelf van dienst kan zijn, dan geef ik u een kostenindicatie met een voorstel voor de aanpak.

Voorlichting, presentaties, opinie, etc.
Voor voorlichting, presentaties, opinie en andere zaken die gelinkt zijn aan funderingsproblemen, kunt u contact met mij opnemen.

Ik kom graag met u in contact. U kunt mij bellen op 06-12306355 of u kunt onderstaand contactformulier invullen.


Funderingsherstel

Funderingsherstel is geen enkelvoudige activiteit. Het is “het geheel van meerdere processtappen die moeten leiden tot de oplevering van een nieuwe fundering ter behoud van de woning”. Er komt dus meer bij kijken dan de keuze voor een aannemer en de wijze van funderingsherstel.

De aspecten van funderingsherstel

Voordat de aannemer aan het werk kan, moet u over allerlei zaken hebben nagedacht. Bijvoorbeeld over de omvang van de bouwkundige eenheid, het uitvoeren van funderingsonderzoek of monitoring, bloksgewijze aanpak, een programma van eisen, de financiering, directievoering, etc. Ook woningverbetering (bijvoorbeeld een kelder) of energiebesparende maatregelen zijn zaken om over na te denken. Voor het technische aspect van funderingsherstel werk ik samen met diverse ervaren bouwkundigen. Een bouwkundige stelt samen met u het programma van eisen op en zorgt voor het offertetraject. Als u dat wenst kan hij ook de directievoering verzorgen tijdens de werkzaamheden.

 Samenwerking met buren

Als u funderingsherstel gaat uitvoeren kan er sprake zijn van mandeligheid; gemeenschappelijk eigendom met uw buren. Bijvoorbeeld een woningscheidende muur. Zonder toestemming van de buren of machtiging van een rechter mag u geen werkzaamheden uitvoeren aan mandelige zaken.
Hier leest u meer over mandeligheid en funderingsherstel.

Procesbegeleiding

Waarom procesbegeleiding

Bij de aanpak van funderingsproblemen komt veel meer kijken dan het vinden van een financieringsmogelijkheid voor het oplossen van een technisch probleem. U kunt te maken krijgen met mandeligheid, een slapende VVE, een beperkt uitgevoerd funderingsonderzoek, buren die niet mee willen of kunnen doen, conflicten in het blok, etc. Hoe weet u wat uw rechten en plichten zijn en welke oplossingsrichtingen er liggen?

Impact

Daarnaast hebben funderingsproblemen een grote impact op de persoonlijke levens van eigenaren. Hierdoor hebben eigenaren hun eigen agenda en hun eigen tempo. Dit kan tot stagnatie van de aanpak leiden. In elk blok komt dit voor. Op deze website leest u enkele persoonlijke ervaringen van eigenaren.

Procesbegeleider

Een procesbegeleider is er om u te ondersteunen en te ontzorgen gedurende het proces. Bijvoorbeeld door het bewaken van de voortgang en beslismomenten, hulp bij het financieringsvraagstuk, meedenken over de gezamenlijke aanpak met uw buren en tips over praktische zaken. Een procesbegeleider informeert u ook over regelingen en kan u in verbinding brengen met andere deskundigen en betrokken partijen.

Een procesbegeleider ontzorgt u bij de aanpak van uw funderingsprobleem en zorgt ervoor dat u zelf de regie houdt.

Samenwerking

Omdat ik een breed netwerk heb, bestaande uit alle relevante partijen, kan ik u goed ondersteunen bij de aanpak van uw funderingsproblemen.

Mijn contacten bestaan zoal uit: huiseigenaren, KCAF, gemeenten, diverse organisaties die procesbegeleiding en bouwbegeleiding verrichten, onderzoeksbureaus, aannemers, nutsbedrijven, advocaten, notarissen, makelaars, taxateurs, Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn), Vereniging Eigen Huis, media, etc. Daarnaast onderhoud ik contacten met de lokale en landelijke politiek om funderingsproblematiek nog meer onder de aandacht te brengen.